contact
Privacy Policy

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Restinn. De getoonde informatie is door Restinn met zorg en aandacht samengesteld. Toch kan het voorkomen, dat deze onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Restinn behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Restinn, welke louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Ondanks grote selectiviteit ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Restinn niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites wijst Restinn af. Ook sluit Restinn alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of verband houdt met de website.

Privacy

Bij het verwerken van persoonsgegevens via deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten en niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.